Realizowany projekt

MobiGolf jest realizowany przez Firmę Yeslogo Sp. z o.o. w ramach projektu. „Wzrost konkurencyjności firmy Yeslogo przez uruchomienie innowacyjnej aplikacji mobilnej MobiGolf wspomagającej grę w golfa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna Gospodarka, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013r.

Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 oraz dofinansowaniu unijnym projektów znajdują się na stronach:

banner PL